REGULAMIN „GÓRSKA HACJENDA” BRENNA BARUJEC 35
 

1. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 10.00 dnia następnego. Pokoje wynajmowane są na doby.

  2. Liczba dni pobytu określana jest w potwierdzeniu rezerwacji którą Gość otrzymuje e-mailem, smsem, lub telefonicznie po wpłaceniu zadatku w wysokości minimum 30%. Pozostałą część Gość wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu.

  3. Uiszczenie opłaty za pobyt, lub dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  4. Opłata za niewykorzystany pobyt, lub posiłek nie podlega zwrotowi.

  5. W godzinach od 22.00 do 7.00 w pokojach obowiązuje cisza nocna.

  6. Nocowanie w pokojach osób trzecich w pokojach bez zgody Gospodarza jest zabronione. Gość zobowiązuje się korzystać z pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. do własnych potrzeb i wypoczynku.

  7. W trakcie pobytu Gość samodzielnie obowiązany jest dbać o porządek w pokojach. Trzymanie zwierząt w pokojach, bez zgody Gospodarza jest zabronione.

  8. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

  9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie mienia Gospodarza, spowodowane działaniem, lub zaniechaniem jego, lub osób za które odpowiada ( min. dzieci ).

  10. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości.

  11. Ze względów bhp i ppoż na terenie całego budynku Gospodarza obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych środków odurzających, a także zabrania się spożywania w pokojach napojów alkoholowych i używania urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu pokoi. Nie dotyczy golarek, ładowarek i zasilaczy komputerowych.

  12. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie, lub zniszczenie kluczy powoduje ich wymianę, za którą zobowiązuje się zapłacić.

  13. Osobom pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, lub nie przestrzegających regulaminu, Gospodarza ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

  14. Gospodarz segreguje śmieci i odpady i ze względu na to prosi gości o wsparcie.

  15. Gospodarz dbając o ekologię prosi Gości o nie wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych: detergentów, i innych niebezpiecznych substancji, odpadów oraz wacików, tamponów, podpasek, worków i reklamówek foliowych i nie ulegających biodegradacji.

  16. Gospodarz służy wyjaśnieniami i radą we wszystkich kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.